LA INSTAL.LACIÓ:

És un espectacle sensorial que utilitza el format d'instal·lació-recorregut a on les famílies seran les protagonistes de l'experiència.

La instal·lació representa les diferents estances d'una casa. A cada cambra, decorada amb pocs elements però essencials, trobarem un llibre i un mini-món o diorama (petita recreació d'un món real o imaginari a escala), situat en algun dels llocs de la casa: ja sigui dins d'una maleta, d'un calaix, d'una bústia...

Conforme avancem per la instal·lació, anirem descobrint la història que ens explica el llibre, conjuntament amb els mini-móns sensorials amagats a cada espai.

EL RECORREGUT:

En cada sessió, una família o grup entrarà i anirà seguint un circuit. Aquest recorregut té 10 espais o cambres, i en cadascuna d'elles es trobarà un llibre obert per una pàgina. Allí, un membre de la família, podrà llegir en veu alta el capítol proposat, alhora que entre tots descobriran, en els llocs més inesperats de la casa , un mini-món que ho escenifica .

Conforme van passant els capítols i el recorregut, es va descobrint la història. La curiositat i l'enginy hauran d'accentuar-se en tot moment, però sobretot l'agudesa dels sentits. Així, tots els membres del grup (adults i nens) aportaran idees per desvetllar les claus de la història i com continuar-la.

Cada grup participant, una vegada dins de l'espai, anirà sol, sense la participació dels actors, per viure una experiència única.