FITXA TÈCNICA

Espai:
  - Es necessiten 75-100 m2 d'espai com a mínim.
  - La instal·lació s'adapta a qualsevol tipus espai, sigui quina            sigui la seva forma.
  - Imprescindible: un espai interior.
  - Preferentment: silenciós i fosc.


Públic: 
  
- Famílies amb nens. Recomanat per a famílies amb                        nens entre 2 i 9 anys.

Durada: 

  - Cada grup/família entra cada 3 minuts. 

  - Cada passe té una durada d'uns 30 o 40 minuts per família.

Capacitat:
 
- Màxim 6 persones alhora, amb un adult per grup com a mínim.
  - Fins a 120 persones cada hora.
  - Fins a 960 persones al dia (màxim 8h més una pausa de 1h30)

Necessitats tècniques:
 
- Es necessita una presa de electricitat en diferents punts de la sala.
  - So: Sistema PA amb 4 altaveus + 1 amplificador + cables per arribar a les 4 cantonades de l'espai.
  - 4 taules de 2m x 1m i 6 cadires.
  - La Companyia aporta el seu propi material de il·luminació i so (excepte cablejat).


Personal de Sala:
 
- Una persona per a gestió de cues i entrades.

Muntatge /desmuntatge:
 
- Muntatge: 2 dies / Desmuntatge: 1 dia - Muntatge i desmuntatge amb ajuda de 2 tècnics a càrrec de la sala / festival o espai.

@ 2017 per Companyia Minimons

  • Grey Facebook Icon
  • Grey YouTube Icon
  • Grey Instagram Icon